header new intro 59

header finance

สำหรับสมาชิก

0628770
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
724
2236
2960
13070
44220
36383
628770

11.62%
13.53%
3.74%
0.90%
0.12%
70.09%
Online (15 minutes ago):86
86 guests
no members

Your IP:184.73.47.110

บุคลากรกลุ่มงานบริหารการเงินการคลัง (CFO)

           

 นพ.ธีระพงษ์ แก้วภมร

ประธานกลุ่มงานบริหารการเงินและการคลัง

 ภก.ดนุภพ  ศรศิลป์

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานงบประมาณ

และตรวจสอบภายใน

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

 โทรศัพท์ : 081-2652432

 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวศิริพร  เงินราง

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ผู้ประสานงาน CFO)

โทรศัพท์ : 081-8305267

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสุธิตา  กันหาวัน

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ผู้ประสานงาน CFO)

โทรศัพท์ : 088-1215150

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวธารารัตน์  โวหาร

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ผู้ประสานงาน CFO)

โทรศัพท์ : 085-4972057

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ket footer2

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34000 โทร 045-242994 fax 045-242972

email:spbket10@gmail.com