Black Ribbon
header new intro 59
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

bps.moph.go.th

ไม่พบฟีด

สำหรับสมาชิก

0785889
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
624
1702
2326
12994
44946
53062
785889

คาดการณ์วันนี้
2712

11.01%
13.16%
3.37%
0.93%
0.21%
71.32%
Online (15 minutes ago):58
58 guests
no members

Your IP:23.20.29.66

top-news ket activ


ins-regis10-1 
   
apply
 
  google-map-system
dw-ins10y59
 
 

 

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข new

 

d1162c56ec6e6cf5ec55fa423a1496dd

 


 

 

09
เม.ย.2560

เอกสารประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานตามประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขฯ

เอกสารประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานตามประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขฯ

ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานตามประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขตสุขภาพที่ ๑๐ วันที่ 10-11 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

06
มี.ค.2560

Google map-link

Google map-link

รพ.สต.ติดดาว เขตสุขภาพที่ 10 พื้นที่จุดเสี่ยงและเสียชีวิต อุบัติเหตุบนท้องถนน เขตสุขภาพที่ 10 ข้อมูลการจัดระดับ Service Plan เขตสุขภาพที่ 10 ข้อมูลทั่วไปและแพทย์ประจำบ้าน เขตสุขภาพที่ 10

25
ม.ค.2560

เอกสารและ Power Point ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จังหวัดมุกดาหาร รอบที่ 1 ปี 2560 ณ วันที่ 18 มกราคม 2560

เอกสารและ Power Point ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จังหวัดมุกดาหาร รอบที่ 1 ปี 2560 ณ วันที่ 18 มกราคม 2560

รวมเอกสารและ Power Point การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ จังหวัดมุกดาหาร รอบที่ 1 ปี 2560 ณ วันที่ 18 มกราคม 2560

13
ม.ค.2560

เอกสารคู่มือการให้สาเหตุการตาย (ปรับปรุง พศ.2559)

เอกสารคู่มือการให้สาเหตุการตาย (ปรับปรุง พศ.2559)

เอกสารคู่มือการให้สาเหตุการตาย (ปรับปรุง พศ.2559)

05
ธ.ค.2559

การประชุมรับนโยบายการปฏิบัติราชการและถ่ายทอดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขตสุขภาพที่ 10

การประชุมรับนโยบายการปฏิบัติราชการและถ่ายทอดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขตสุขภาพที่ 10

การประชุมรับนโยบายการปฏิบัติราชการและถ่ายทอดตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

14
พ.ย.2559

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว PCC

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว PCC

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) เเลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว PCC เอกสารการนำเสนอผลการดำเนินงาน PHC and Aging population in Japan ดาวน์โหลด (images/files/dhs_file_group/DHS_R10_dr_POM.pptx)

top-news ket present

19
มิ.ย.2560

โครงการระดับชาติพัฒนาต้นแบบจังหวัดและอำเภอเพื่อป้องกันและดูแลรักษาความพิการในกำเ...

โครงการระดับชาติพัฒนาต้นแบบจังหวัดและอำเภอเพื่อป้องกันและดูแลรักษาความพิการในกำเนิดในประเทศไทย

ท่านสามารถคลิ๊กเอกสารเพื่ออ่านที่นี่ (images/files/ceo_file/ความสำคัญของโฟเลตในการป้องกันความพิการแต่กำเนิด%20An%20Update.pdf)

18
พ.ค.2560

เอกสารประกอบปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เขตสุขภาพที่ 10...

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เขตสุขภาพที่ 10

18
ม.ค.2560

Power Point นำเสนอบรรยาย ชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ 18 มค.59 ...

Power Point นำเสนอบรรยาย ชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ 18 มค.59

Power Point นำเสนอ ชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 10 ณ โรงแรมกิลตรง วิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 18 มกราคม 2560

13
ม.ค.2560

เอกสาร คู่มือคณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฯ...

เอกสาร คู่มือคณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฯ

เอกสารชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 10

13
ม.ค.2560

เอกสารคู่มือคณะที่ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ...

เอกสารคู่มือคณะที่ 3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

เอกสารชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 10

13
ม.ค.2560

เอกสารคู่มือคณะที่ 4 การบริหารจัดการ...

เอกสารคู่มือคณะที่ 4 การบริหารจัดการ

เอกสารชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 10

13
ม.ค.2560

เอกสารคู่มือคณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ ...

เอกสารคู่มือคณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการ

เอกสารชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 10

13
ม.ค.2560

เอกสารคู่มือคณะที่ 5 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี...

เอกสารคู่มือคณะที่ 5 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 10

02
ต.ค.2559

เอกสารสรุปตรวจราชการปีงบประมาณ 2559 เขตสุขภาพที่ 10 ฉบับสมบูรณ์...

เอกสารสรุปตรวจราชการปีงบประมาณ 2559 เขตสุขภาพที่ 10 ฉบับสมบูรณ์

เอกสารสรุปตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2559

02
ต.ค.2559

เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผล เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2559...

เอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผล เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2559

เอกสารสรุปการติดตามและประเมินผล เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2559

28
เม.ย.2559

เอกสารคู่มือ Service Plan เขตสุขภาพที่ 10 ฉบับสมบูรณ์...

เอกสารคู่มือ Service Plan เขตสุขภาพที่ 10 ฉบับสมบูรณ์

เอกสารคู่มือ Service Plan เขตสุขภาพที่ 10 ฉบับสมบูรณ์ เขตสุขภาพที่ 10 จัดทำโดยคณะ Service Plan ระดับเขตสุขภาพ

03
ก.พ.2559

ตัวชี้วัดเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2559...

ตัวชี้วัดเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2559

ยุทธศาสตร์ คู่มือและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2559

11
ม.ค.2559

เอกสารประกอบการตรวจเยี่ยม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 7 มค. 2559...

เอกสารประกอบการตรวจเยี่ยม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 7 มค. 2559

เล่มเอกสารรับการตรวจเยี่ยมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมเขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 7 มกราคม 2559

09
ก.ย.2558

เล่มสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานตามประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงสาธาธารณสุข รอบที่ ...

เล่มสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานตามประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงสาธาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558

เล่มสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานตามประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงสาธาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558 เขตสุขภาพที่ 10

03
ก.ย.2558

การประชุมจัดเก็บรายได้หน่วยบริการ (CFO) ณ รร.กรีนพาร์ค ยโสธร...

การประชุมจัดเก็บรายได้หน่วยบริการ (CFO) ณ รร.กรีนพาร์ค ยโสธร

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้และการเพิ่มรายรับของสถานบริการ เขตสุขภาพที่ 10 ณ โรงแรม กรีนพาร์ค จังหวัดยโสธร วันที่ 4 กันยายน 2558

18
ส.ค.2558

เกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2558 โดยคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการ...

เกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2558 โดยคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการ

กรอบการประเมินตนเอง และสามารถติดตามการจัดการของภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง

01
ก.ค.2558

เอกสารรับการตรวจเยี่ยม Service plan1 ปี 2558 ...

เอกสารรับการตรวจเยี่ยม Service plan1 ปี 2558

เอกสาร การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจัดทำขึ้น โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 10

19
มิ.ย.2558

เอกสารประกอบการตรวจเยี่ยม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 12-13 มิ.ย. 2558 ...

เอกสารประกอบการตรวจเยี่ยม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 12-13 มิ.ย. 2558

เล่มเอกสารรับการตรวจเยี่ยมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมเขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 12-13 มิถุนายน 2558

29
เม.ย.2558

เล่มสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานตามประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงสาธาธารณสุข รอบที่ ...

เล่มสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานตามประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงสาธาธารณสุข รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558

เล่มสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ฯ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558

16
เม.ย.2558

เอกสารคู่มือธรรมาภิบาล เขตสุขภาพที่ 10...

เอกสารคู่มือธรรมาภิบาล เขตสุขภาพที่ 10

รวมไฟล์บรรยาย คณะธรรมภิบาลเขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 3 เมษายน 2558 ณ รร.กิจตรงวิลล์ จังหวัดอุบลราชธานี

การติดตามประเมินผลส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

P8240970

เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2558 โดยนพ.วัณลภ ไทยเหนือ ประธานที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และคณะพร้อมทั้งปลัดอาวุสโส จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวให้การต้อนรับ

 

กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลสุขภาพประชาชนทุกช่วงชีวิต ได้กำหนดแผนบูรณาการยุทธศาสตร์สุขภาพ 15 ด้าน โดยเฉพาะด้านพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเป็นประเด็นสำคัญ ที่ต้องลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพตามกลุ่มวัย โดยเฉพาะเด็ก 0-5 ปี ให้มีพัฒนาการที่สมวัย โดยเน้นการบูรณาการกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานภายนอก อาทิ ภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชนและประชาชนเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายมีประสิทธิภาพ ตอบสนองแผนงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้องมีมาตรฐานอย่างเท่าเทียม จากพ่อแม่ผู้เลี้ยงดู ชุมชน ตลอดจนบูรณาการแผนงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยให้เป็นไปตามศักยภาพที่สูงกว่า กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็ก กรมสุขภาพจิต ได้ปรับปรุงคู่มือเฝ้าระวังและกระตุ้นพัฒนาการ กำหนดเป็นนโยบายให้ใช้เครื่องมือที่ปรับปรุงใหม่พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนงานการพัฒนาระบบบริการด้านส่งเสริมพัฒนาการเด็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการตรวจเยี่ยมประเมินผลในโครงการดังกล่าว

 

 

 

 

 

top-news ket new59

top-news ins


top-news ket meeting

 

top-news hfocus

 

ข่าวกลุ่มงานในสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10

 1. COO
 2. CIO
 3. CHRO
index.php?option=com_content&view=category&id=47
next
prev
ceo boss 59 spb59ceo10

สาส์นจากผู้บริหาร

 

ceo1

ceo22

happy-book

ปฏิทินกิจกรรม

June 2017
Mo Tu We Th Fr Sa Su
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

พยากรณ์อากาศ

ket footer2

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34000 โทร 045-242994 fax 045-242972

email:spbket10@gmail.com