header new intro 59

สำหรับสมาชิก

0628746
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
700
2236
2936
13070
44196
36383
628746

11.62%
13.53%
3.74%
0.90%
0.12%
70.09%
Online (15 minutes ago):62
62 guests
no members

Your IP:184.73.47.110

ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข

สถานบริการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 10 ประกอบด้วย


โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง 
โรงพยาบาลทั่วไป 7 แห่ง 
โรงพยาบาลชุมชน 63 แห่ง 
          - ขนาด 180 เตียง 1 แห่ง
          - ขนาด 120 เตียง 1 แห่ง - ขนาด 90 เตียง 6 แห่ง
          - ขนาด 60 เตียง 7 แห่ง - ขนาด 30 เตียง 51 แห่ง 
          - ขนาด 10 เตียง 2 แห่ง
ศูนย์สุขภาพชุมชน /สถานบริการสุขภาพชุมชน 32 แห่ง,ศูนย์แพทย์ชุมชน (CMU) 10 แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) 838 แห่ง

 

การจัดสถานบริการตามระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ

โรงพยาบาลระดับ A จำนวน 1 แห่ง 
โรงพยาบาลระดับ S จำนวน 7 แห่ง 
โรงพยาบาลระดับ M1 จำนวน 1 แห่ง
โรงพยาบาลระดับ M2 จำนวน 5 แห่ง
โรงพยาบาลระดับ F1 จำนวน 2 แห่ง
โรงพยาบาลระดับ F2 จำนวน 47 แห่ง
โรงพยาบาลระดับ F3 จำนวน 8 แห่ง
ระดับ P1-P2 จำนวน 869 แห่ง

โรงพยาบาลอื่น ๆ ของรัฐ ประกอบด้วย
- รพ.ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ขนาด 30 เตียง 1 แห่ง
- รพ.มะเร็ง ขนาด 200 เตียง 1 แห่ง
- รพ.พระศรีมหาโพธิ์ ขนาด 750 เตียง 1 แห่ง
- รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ขนาด 200 เตียง 1 แห่ง
- รพ.กองบิน 21 ขนาด 10 เตียง 1 แห่ง

ตารางที่ 4 จำนวนสถานบริการสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 10

จังหวัด

รพศ.

รพท.

รพช.

รพ.ของรัฐอื่น

รพ.เอกชน

แห่ง

เตียงจริง

แห่ง

เตียงจริง

แห่ง

เตียงจริง

แห่ง

เตียง

แห่ง

เตียง

อุบลราชธานี

1

1,183

3

651

22

958

5

1,190

3

250

ศรีสะเกษ

-

-

1

537

21

1,140

-

-

1

44

ยโสธร

-

-

1

370

8

280

-

-

2

110

อำนาจเจริญ

-

-

1

346

6

201

-

-

-

-

มุกดาหาร

-

-

1

301

6

180

-

-

1

119

รวม

1

1,183

7

2,205

63

2,759

5

1,190

7

523

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่ 10
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557

 

ตารางที่ 5 จำนวนสถานบริการสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 10 จำแนกตามขนาดเตียง

จังหวัด

รพช. (แห่ง)

10 ต.

30 ต.

60 ต.

90 ต.

120 ต.

รวม

อุบลราชธานี

5

12

5

-

-

22

ศรีสะเกษ

-

15

-

5

1

21

ยโสธร

1

5

2

-

-

8

อำนาจเจริญ

-

6

-

-

-

6

มุกดาหาร

-

6

-

-

-

6

รวม

6

44

7

5

1

63

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่ 10
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557

 

ศูนย์วิชาการสาธารณสุข และศูนย์บริการอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย

 • สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 10
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
 • ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
 • ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7
 • โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

สถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย

 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยราชธานี
 • มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ
 • วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดศรีสะเกษ

ตารางที่ 6 จำนวนบุคลากรเมื่อเทียบกับกรอบอัตรากำลัง เขตบริการสุขภาพที่ 10

ket footer2

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34000 โทร 045-242994 fax 045-242972

email:spbket10@gmail.com