เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ วางแผนกำลังคน 20 ปี

เขตสุขภาพที่ 10 

ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอร์ท (เขาใหญ่)   อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

page

 

Power Point นำเสนอ ชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 10

ณ โรงแรมกิลตรง วิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 18 มกราคม 2560

 

 

S  3121874-3

 

เอกสารชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 10

 

 

S  3121872-1

 

เอกสารชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 10

 

 

S  3121875-5

 

เอกสารชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 10