header new intro 59

bps.moph.go.th

ไม่พบฟีด

สำหรับสมาชิก

1371069
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
2230
827
12940
16407
43493
62047
1371069

คาดการณ์วันนี้
2928

7.33%
11.64%
2.52%
0.88%
0.39%
77.24%
Online (15 minutes ago):214
214 guests
no members

Your IP:54.156.37.174

วิสัยทัศน์เขต

 unnamed

moph60

 พันธกิจ


1.พัฒนาระบบเครือข่ายและระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พร้อมทั้งมีความเชื่อมโยง การให้บริการแบบไร้รอยต่อ

2.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพัฒนาภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพ

4.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับเพื่อสร้างทีมงานคุณภาพ

 

เป้าประสงค์หลัก

1.เครือข่ายและระบบบริการสุขภาพและมาตรฐานตามระดับและการเชื่อมโยงการให้บริการแบบไร้รอยต่อ

2.ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

3.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม และมีความเข้มแข็งในการจัดการระบบสุขภาพ

4.บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะ และเป็นทีมงานสุขภาพที่มีคุณภาพ

 

ประเด็นยุทธศาตร์

1.พัฒนาเครือข่ายและระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐานและเชื่อมโยง

2.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพัฒนาภาคีเครือข่าย

4.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ

 

 

ค่านิยม

สร้างความรู้ นำบริการ สร้างธรรมาภิบาล นำการจัดการ

 


วัฒนธรรมองค์กร
ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม

ket footer2

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34000 โทร 045-242994 fax 045-242972

email:spbket10@gmail.com