header new intro 59

bps.moph.go.th

ไม่พบฟีด

สำหรับสมาชิก

1687439
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
2316
1258
8691
11547
30303
48998
1687439

คาดการณ์วันนี้
2640

6.29%
10.85%
2.25%
0.78%
0.38%
79.44%
Online (15 minutes ago):18
18 guests
no members

Your IP:54.92.163.105

วิสัยทัศน์เขต

 unnamed

moph60

 พันธกิจ


1.พัฒนาระบบเครือข่ายและระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พร้อมทั้งมีความเชื่อมโยง การให้บริการแบบไร้รอยต่อ

2.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพัฒนาภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพ

4.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับเพื่อสร้างทีมงานคุณภาพ

 

เป้าประสงค์หลัก

1.เครือข่ายและระบบบริการสุขภาพและมาตรฐานตามระดับและการเชื่อมโยงการให้บริการแบบไร้รอยต่อ

2.ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

3.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม และมีความเข้มแข็งในการจัดการระบบสุขภาพ

4.บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะ และเป็นทีมงานสุขภาพที่มีคุณภาพ

 

ประเด็นยุทธศาตร์

1.พัฒนาเครือข่ายและระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐานและเชื่อมโยง

2.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และพัฒนาภาคีเครือข่าย

4.พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ

 

 

ค่านิยม

สร้างความรู้ นำบริการ สร้างธรรมาภิบาล นำการจัดการ

 


วัฒนธรรมองค์กร
ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม

ket footer2

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34000 โทร 045-242994 fax 045-242972

email:spbket10@gmail.com