bps.moph.go.th

ไม่พบฟีด

สำหรับสมาชิก

1733212
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
1318
2788
6547
11698
23653
52423
1733212

คาดการณ์วันนี้
3096

6.13%
10.70%
2.21%
0.77%
0.37%
79.81%
Online (15 minutes ago):15
15 guests
no members

Your IP:54.146.195.24

แผนยุทธศาสตร์ชาตินโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แนวทางการจดทำKPI

 

เอกสารประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) แผนการตรวจราชการและการมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


 

1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และการดำเนินงานปี 2560 โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ. โสภณ เมฆธน


2.PA ปลัดกระทรวงสาธารณสุข


3.KPI Template


4.การบริหารกำลังคนด้านสุขภาพ โดย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านบริหาร) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์


5.การบริหารงบลงทุน ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต


6.ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


7.การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบ UC)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยผู้อำนวยการกลุ่มประกันสุขภาพ นพ.เกษม ตั้งเกษมสำราญ


7.กระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ โดย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านพัฒนาการสาธารณสุข) นพ. สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย


 

 

 

ket footer2

สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์ 34000 โทร 045-242994 fax 045-242972

email:spbket10@gmail.com