เกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2558 โดยคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการ

pmqa

 

กรอบการประเมินตนเอง และสามารถติดตามการจัดการของภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง

 

 

สามารถดาวโหลดไฟล์ได้ที่นี่ ...